ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดโครงงานการอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครั้งที่ 12
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:56  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได้รับรางวัลเหรียญทอง คร้ังที่ 11
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:54  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครั้งที่ 11
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:53  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:51  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:49  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหว(2D Animation)ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:45  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:42  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:41  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คร้ังที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:39  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:56  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..