ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เพื่อการศึกษาภาคเรียนที่2
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565,09:38  อ่าน 15991 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนออนไลน์กับครูจิตราพร
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,12:26  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ว23103 เรื่อง ข้อมูล การประมวลผลhttps://docs.google.com/forms/d/1mMDGbP1iC-DlbRSat1eQ3-lFuQcPIMv4Pl9HGggUFtY/edit
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,12:28  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมจิตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,12:21  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่อง คนดีของชุมชน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,18:04  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Readind Skill Test for CEFR
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,20:49  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,20:47  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องทดสอบความรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551และกิจการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,09:05  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง Comparative and Superlative (การเปรียบเทียบ)
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,17:29  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,11:43  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..