ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่อง คนดีของชุมชน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,18:04  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Readind Skill Test for CEFR
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,20:49  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,20:47  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องทดสอบความรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551และกิจการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,09:05  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง Comparative and Superlative (การเปรียบเทียบ)
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,17:29  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,11:43  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Basic English for Teachers
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,11:36  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดและประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,07:12  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,23:41  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดาะตะกร้อหญิง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,20:47  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..