คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา