อลิศา แข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์ม.3
yesแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ บทที่1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
https://forms.gle/LFxasBwxFN1Dyp8CA
yesแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ บทที่1 เรื่อง การหาปริมาตร
https://forms.gle/d5rmeUNZ9hWTcHqU8
yesแบบทดสอบเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
https://forms.gle/EufJhUUiwa3oaBdi9
yesแบบฝึกหัด เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
https://forms.gle/zuz2GJQV3NbZoMxq5

วิชาคณิตศาสตร์ม.1
แบบทดสอบที่ 1  เรื่องจำนวนเต็ม
https://forms.gle/C7jjJUwC2oX6dWuQ9
แบบทดสอบ เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม
https://forms.gle/1wF5fseibsUsKz2q8      
แบบทดสอบ เรื่องการคูณจำนวณเต็ม
https://forms.gle/7YXeFUHGe6robyta8
วิชาโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ ม.3
แบบทดสอบ เรื่องความหมายของกราฟิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvOl-HO1QGRDb7bCJVG4fZl3PWJjsd6bwVM7rp6NwWGwSBrQ/viewform
วิชาการป้องกันทุจริต ม.4
แบบทอสอบที่ 1https://forms.gle/suDvhAgcKkrSriWNA