อุรักษ์ สุรชาติ
วิชา เคมี ชั้น ม.4
 แบบทดสอบเรื่อง โครงสร้างอะตอม 
https://docs.google.com/forms/d/1KOC_AVU6BmtmbTOxsUER7fybkldWNTLd0CZg7qcQZMI/edit

ทเรียน เรื่อง การทำปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น (ให้นักเรียนเข้าคิวอาร์โค้ด ตามลิ้งค์ด้านล่าง)
https://classroom.google.com/w/MTE5NDI4OTM2NzE5/t/all