ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศซ่อมอาคารเรียน นาแก้ววิทยา 61 (อ่าน 1114) 29 ส.ค. 61
ประกาศเทพื้นคอนกรีต (อ่าน 1045) 29 ส.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) (อ่าน 1863) 30 ส.ค. 60