ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศซ่อมอาคารเรียน นาแก้ววิทยา 61 (อ่าน 345) 29 ส.ค. 61
ประกาศเทพื้นคอนกรีต (อ่าน 312) 29 ส.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) (อ่าน 1113) 30 ส.ค. 60