ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียน 3 เวลา 09.00 น. – 12.00 น (อ่าน 393) 29 มี.ค. 65
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 1167) 14 ก.พ. 65
กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ 9-13 มีนาคม 2565 (อ่าน 2050) 11 ก.พ. 65
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 1339) 06 ก.พ. 65
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 24 -28 มกราคม 2565 (อ่าน 1432) 23 ม.ค. 65
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 19-21 มกราคม 2565 (อ่าน 596) 18 ม.ค. 65
โรงเรียนนาแก้ว จัดสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2564 ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 64 (อ่าน 437) 09 ส.ค. 64
ขยายระยะเวลาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เรียนแบบ Online และOn hand (อ่าน 481) 16 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่โรงเรียนนาแก้ววิทยาในวันที 29 ธ.ค. 2563 (อ่าน 670) 23 ธ.ค. 63
กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ 3-12 พค 63 (อ่าน 836) 03 พ.ค. 63
นิเทศก์. กิจกรรมโรงเรียนศีล 5 (อ่าน 1230) 01 ส.ค. 61
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (อ่าน 1227) 02 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2561 (อ่าน 1219) 02 เม.ย. 61
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา (อ่าน 1565) 27 ก.พ. 61
กิจกรรมปีหใม่ อบต.ภูฝ้าย (อ่าน 1240) 28 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาแก้ววิทยา (อ่าน 1292) 28 ธ.ค. 60
เยี่ยมยามยามแลง สร้างแปลงชุมชน (อ่าน 1271) 28 ธ.ค. 60
กิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1430) 14 ก.ย. 60
กิจจกรรม นาแก้วสะอาด สมาร์ทสคูล (อ่าน 1393) 14 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ภูฝ้ายต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (อ่าน 1304) 17 มี.ค. 60
โรงเรียนศ๊ล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 1431) 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบ ทุกระดับชั้น (อ่าน 938) 14 มี.ค. 60
ประชุมพัฒนาหลักสูตร (อ่าน 947) 14 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา (อ่าน 940) 07 ธ.ค. 59