รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3   ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :