ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศซ่อมอาคารเรียน นาแก้ววิทยา 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนาแก้ววิทยา [โดยการปรับปรุงหลังคาห้องส้วม คสล.1/6, ซ่อมฝ้าเพดานภายนอกอาคารเรียน คสล. 2/6 อาคารเบ็ดเสร็จ ก (อาคารเรียน 1) และอาคารเรียน คสล. 1/5 อาคารเบ็ดเสร็จ ข (อาคารเรียน 2), งานเทพื้นหน้าอาคารเอนกประสงค์ และงานอื่นๆ] โรงเรียนนาแก้ววิทยา ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 1114 ครั้ง