ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,15:31   อ่าน 1937 ครั้ง