โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปีหใม่ อบต.ภูฝ้าย (อ่าน 57) 28 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาแก้ววิทยา (อ่าน 60) 28 ธ.ค. 60
เยี่ยมยามยามแลง สร้างแปลงชุมชน (อ่าน 55) 28 ธ.ค. 60
กิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 265) 14 ก.ย. 60
กิจจกรรม นาแก้วสะอาด สมาร์ทสคูล (อ่าน 274) 14 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ภูฝ้ายต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (อ่าน 309) 17 มี.ค. 60
โรงเรียนศ๊ล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 357) 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบ ทุกระดับชั้น (อ่าน 295) 14 มี.ค. 60
ประชุมพัฒนาหลักสูตร (อ่าน 283) 14 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา (อ่าน 290) 07 ธ.ค. 59