โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 9) 14 ก.ย. 60
กิจจกรรม นาแก้วสะอาด สมาร์ทสคูล (อ่าน 9) 14 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ภูฝ้ายต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (อ่าน 54) 17 มี.ค. 60
โรงเรียนศ๊ล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 90) 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบ ทุกระดับชั้น (อ่าน 48) 14 มี.ค. 60
ประชุมพัฒนาหลักสูตร (อ่าน 40) 14 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา (อ่าน 47) 07 ธ.ค. 59