ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาแก้ววิทยา ได้จัดให้มีการตรวจ ATK ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โรงเรียนนาแก้ววิทยา บริหารโดยท่านผู้อำนวยการคุณากร บุญสาลี ได้จัดให้มีการตรวจ ATK ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมด้วยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2564
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพสต. บ้านภูทองที่ให้ความอนุเคราะห์ มาตรวจ ATK ให้พี่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,17:23   อ่าน 189 ครั้ง