ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปตรวจ ATK ณ รพ.สต.ภูทอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาแก้ววิทยา เดินทางไปตรวจ ATK ณ รพ.สต.ภูทอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,21:02   อ่าน 111 ครั้ง