ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา2/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาแก้ววิทยา นำโดยพระมหาดำเกิง อภิญาโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดนาแก้ว นายกพูลสุข ติงสะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้อำนวยการคุณากร บุญสาลี และคณะครูทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,11:45   อ่าน 24 ครั้ง