ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนาแก้ววิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา คณะครูแะนักเรียน ขอขอบคุณท่านนายกพูนสุข ติงสะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาชมการแสดงในพิธีเปิดค่ะ และขอขอบคุณวงดุริยางค์จากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ฝึกสอนโดยคุณครูจิรฐิติ ตะเคียนราม
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,11:32   อ่าน 53 ครั้ง