ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนาแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากพระคุณเจ้า คณะพระธรรมสัญจร

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,11:42   อ่าน 43 ครั้ง