คณะผู้บริหาร

นายปรมินทร์ นาคพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0885838988